(+34) 93 221 75 74 / (+34) 673 862 241
catala
  • spanish

Avís Legal i Condicions d'ús i Contractació de Cursos Nàutics

Avís legal

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades.

Dades d'identificació

Vostè està visitant la pàgina web, www.cursosnautics.com titularitat de Timón de Fortuna, S.L. (Des d'ara BDA Sailing School ).

A través d'aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE) accessible a l'adreça d'Internet https://www.cursosnautics.com, i els usuari (en endavant L'USUARI).

Acceptació de l'usuari

Aquestes condicions d'ús (en endavant AVÍS LEGAL) regulen l'accés i utilització de la pàgina web www.cursosnautics.com (en endavant la "WEBSITE") que BDA Sailing School posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés a la mateixa implica l'acceptació sense reserves del present AVÍS LEGAL.

BDA Sailing School pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

Accés a la pàgina web i contrasenyes

L'USUARI es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present AVÍS LEGAL, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera L'USUARI s'obliga a no utilitzar la WEBSITE, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la WEBSITE, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, L'USUARI es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la WEBSITE.

L'USUARI es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BDA Sailing School presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L'USUARI es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de BDA Sailing School o de tercers.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la WEBSITE només i exclusivament si concorren les següents condicions:

Enllaços a tercers

El present AVIS LEGAL es refereix únicament a la WEBSITE i continguts de BDA Sailing School, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la WEBSITE.

Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de BDA Sailing School, i BDA Sailing School no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la WEBSITE, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar L'USUARI sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de BDA Sailing School.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la WEBSITE, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de BDA Sailing School i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, marques, textos, programari gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la WEBSITE, aquests han estat creats i personalitzats per a BDA Sailing School, en alguns casos utilitzant programari de lliure ús de tercers la titularitat és dels seus legítims propietaris, com s'indica en els seus respectius codis font.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la WEBSITE estan protegits per la llei.

BDA Sailing School no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a L'USUARI sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu WEBSITE i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta WEBSITE constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de BDA Sailing School o del titular dels mateixos.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest WEBSITE, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de BDA Sailing School, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


Política de protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines del WEBSITE, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei / s, promoció / és o concurs / s, dels oferts per BDA Sailing School, té com a finalitat l'enviament de comunicacions comercials; manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb BDA Sailing School a fi d'adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars; oferir-li el més alt nivell possible de servei i per ajudar a obtenir el millor servei de la nostra WEBSITE; així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que L'USUARI decideixi subscriure, donar-se d'alta o utilitzar, i l'adequació d'aquests serveis a les preferències i gustos de L'USUARI.

En cap cas BDA Sailing School utilitzarà les dades personals de L'USUARI per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollit en el WEBSITE atorgant un termini raonable per a l'oposició de L'USUARI a això. Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de BDA Sailing School. Aquests Dades Personals estan sent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

BDA Sailing School ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats, robatori . Tot i això, L'USUARI ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

BDA Sailing School no cedirà les dades personals de L'USUARI que es recullen a través del WEBSITE a tercers sense el consentiment exprés de L'USUARI per a això BDA Sailing School oferirà prèviament a L'USUARI la possibilitat d'acceptar o no aquesta cessió. BDA Sailing School d'informar expressament a L'USUARI sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers, indicant la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal. No obstant això, BDA Sailing School podrà cedir, si escau, les dades personals de L'USUARI a la resta de societats que conformen BDA Sailing School amb les mateixes finalitats que s'han indicat per a la recollida de les dades personals per part de BDA Sailing School en relació amb els seus respectius productes i serveis. En tot cas, BDA Sailing School li garanteix la confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i aplicant el que disposa la present Política de Protecció de dades de caràcter personal.

De la mateixa manera, de conformitat amb les disposicions que preveu la LOPD així com en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, RD 1720/2007, L'USUARI consent que s'utilitzarà la informació de les seves dades personals si se'ls requereix per les autoritats administratives competents o per mandat judicial.

La política de privacitat de BDA Sailing School garanteix, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent. Com a conseqüència, de conformitat amb el que estableix la LOPD i en la normativa de desenvolupament, BDA Sailing School es compromet a l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i l'informa de la possibilitat d'exercitar, conforme a aquesta normativa , els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li competeixen, dirigint un escrit a:

BDA Sailing School es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos de L'USUARI. Certs serveis prestats en el WEBSITE poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

Exclusió de garanties i responsabilitat

BDA Sailing School no garanteix la disponibilitat, accés, exactitud, i / o qualsevol altre aspecte de la informació continguda en aquest WEBSITE.

BDA Sailing School no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Condicions de contractació

Procés de compra

Durant el procés de compra, i depenent del mitjà de pagament seleccionat, se li demanaran dades de la targeta de crèdit o compte de Paypal. Aquestes dades es sol·liciten directament a través dels sistemes de Sermepa (Banc Santander) i / o Paypal, de manera que BDA Sailing Schoolno conservarà les seves dades de pagament per a futures compres. Aquests sistemes utilitzen tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Aquestes dades seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (HTTPS: //) de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica ..

Modificació

BDA Sailing School es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu website, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu website.

Cancel·lació de Cursos pel Client

Les cancel·lacions s'han de fer per escrit (el correu electrònic és vàlid) a BDA Sailing School. La cancel·lació amb menys d'una setmana abans del començament del curs resultarà en la pèrdua de tot el pagat llevat que BDA Sailing Schoolpugui omplir alguns o tots els llocs cancel·lats . En aquest cas, es reemborsarà el pagat almenys un dipòsit de 100 €. Si un client abandona un curs abans de l'acabament del mateix per qualsevol motiu, no se li reemborsarà el pagat ni possibles despeses de viatge addicionals.

Cancel·lació per BDA Sailing School

Si BDA Sailing School ha de cancel·lar, com a conseqüència de circumstàncies fora del seu control, s'oferiran altres dates o es realitzarà un reemborsament complet. BDA Sailing School no acceptarà cap responsabilitat si el mal temps impedeix l'inici, o redueix la durada d'un curs. En el cas, que el vaixell no pugui tornar al seu port d'origen el punt de destí final acordat, a causa de: mal temps, avaria del motor o qualsevol altra circumstància, els clients poden optar per quedar-se al vaixell sense càrrec addicional o retornar a port pel seu compte assumint les despeses ells mateixos. Sota cap circumstància seran retornats els bitllets d'avió no utilitzats. Si això no està cobert per la seva assegurança de viatge, es recomana que contracti un.

Dany o Pèrdua

El cost de reparar qualsevol dany o pèrdua d'equip resultant de la negligència del client o un membre del grup es carregarà al compte del / s client / s.

Resolució de conflictes

BDA Sailing School i L'USUARI, acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació del present Contracte o relacionats amb ell, directament o indirectament, es resoldran en els tribunals de Barcelona capital amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

© 2018 BDA Sailing School, tots els drets reservats. La reproducció total o parcial dels continguts sense prèvia autorització queda terminantment prohibida.