(+34) 93 221 75 74 / (+34) 673 862 241
catalan
  • spanish

Politica de privacitat

L'informem que les dades personals dels nostres clients seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d'obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

Per tal de complir amb l'esmentat Reglament, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat:

Per a l'exercici dels drets ha de dirigir-nos una comunicació escrita a través de correu electrònic a l'adreça info@cursosnautics.com especificant el dret que desitja exercitar.

Així mateix, l'informem que podeu demanar la tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb seu al Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid ".

Introducció

L'informem que les dades personals nostre Clients seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d'obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades.

Per tal de complir amb l'esmentat Reglament, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat que es mostra a continuació:

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

El Responsable serà la Societat Timó de Fortuna S.L., NIF: B64764236, domicili: C / Ramón Turró 40, 08005 Barcelona, ​​representada per Adela Bosquet Oliva, com administradora. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 40.205 foli 29 full B-363.847. Telèfon: +34932217574, info@cursosnautics.com.

Les Societat es dedica a lloguer, venda, manteniment i reparació d'embarcacions, així com a la formació i titulacions nàutiques a través de les següents marques BDA Sailing Experience (Barcodealquiler.com), OBYS (Onboardyachtservices.com), BDA Sailing School (Cursosnautics.com).

(En endavant, la 'Societat' o la 'empresa').

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES I BAIX QUE LEGITIMACIÓ?

La informació que ens facilita a través del lloc web o de l'aplicació pot variar en funció dels serveis que ens sol·liciti o les accions que ens hagin autoritzat expressament. En general, podem tractar les seves dades per a les següents finalitats:

Oferir el servei sol·licitat que és el lloguer d'embarcacions d'esbarjo, poder registrar-se com Client i gestionar la relació contractual amb vostè. La base legitimadora de la present finalitat és la relació contractual entre el Client i la Societat i la seva sol·licitud de registre.

Enviar comunicacions relatives als serveis contractats o similars per correu electrònic. Si bé, en qualsevol moment pot oposar a l'enviament d'aquestes comunicacions a través del propi correu electrònic que reben o a través del nostre servei d'atenció al client. La base legitimadora de la present finalitat és la relació contractual entre el Client i la Societat i el seu consentiment prestat.

Realitzar la facturació del nostre servei. La base legitimadora de la present finalitat és la relació contractual entre el Client i la Societat.

3. QUÈ CATEGORIES DE DADES TRACTEM I D'ON OBTENIM AQUESTS DADES?

Les dades personals que tractarem són les seves dades identificatives que vostè ens faciliti de forma directa, ja sigui a través del formulari de registre que trobareu al nostre lloc web oa través d'altres mitjans com, per exemple, consultes o reclamacions plantades al servei d'atenció al client.

Particularment, les dades personals que es tracten s'inclouen en les categories següents:

En qualsevol cas, la Societat no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades proporcionats pel Client.

4. QUI SÓN ELS DESTINATARIS DE LES SEVES DADES I COM ELS emmagatzemem?

DESTINATARI TIPUS DE DADES BASE LEGITIMADORA
Administracions Pùbliques, Judges, Tribunals, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Dades de caràcter identificatiu Cumpliment d'una obligació legal
Proveïdors de serveis tècnics, serveis de hosting i emmagatzematge en el núvol Dades de caràcter identificatiu Desenvolupament de la relació contractual
Serveis postals, de distribució i de missatgeria Dades de caràcter identificatiu Desenvolupament de la relació contractual
Socios de marketing y publicidad Dades de caràcter identificatiu Mostra contingut personalitzat. Enviar comunicacions promocionals
 

5. QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb el client.

Quan les seves dades deixin de ser necessàries per a la finalitat que es van obtenir, es bloquejaran i quedaran a disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i, transcorregut aquest termini, seran completament eliminats.

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS I COM POT EXERCITAR?

6.1. Drets. La nostra normativa de protecció de dades li confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

  • Dret d'accés: saber quin tipus de dades estem tractant sobre vostè.
  • Dret de rectificació: poder sol·licitar la modificació de les seves dades per ser aquests inexactes o no veraces.
  • Dret de supressió: sol·licitar la supressió de les seves dades quan el tractament ja no sigui necessari.
  • Dret de limitació: el marcatge de les dades de caràcter personal conservats per tal de limitar el seu tractament en el futur.
  • Dret d'oposició: sol·licitar el cessament en l'enviament de comunicacions comercials.
  • Dret de portabilitat: permet a l'interessat poder rebre les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica per traslladar, copiar o transmetre a un altre responsable.

6.2. Dret a retirar el consentiment. Vostè podrà revocar el consentiment prestat, notificant-via correu electrònic a info@cursosnautics.com, o per via postal a C / Moll de la MArina 8 (Port Olimpic), 08005 Barcelona, ​​Espanya.

6.3. Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de dades. Vostè també té dret a sol·licitar que no es dugui a terme un tractament de dades de caràcter personal que impliqui per part del Responsable una presa de decisions que els afecti significativament i que es realitzi de forma automàtica i sense intervenció humana.

6.4. Exercici dels drets. La Societat garanteix l'adopció de les mesures necessàries per a assegurar l'exercici d'aquests drets gratuïtament. Així mateix, per a l'exercici dels drets ha de dirigir-nos una comunicació escrita a través de correu electrònic a l'adreça info@barcodealquiler.com especificant el dret que desitja exercitar.

6.5. Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Així mateix, l'informem que podeu demanar la tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb seu al Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

7. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

La nostra Política de privadesa és subjecta a canvis periòdicament. L'última versió de la nostra Política de Privacitat la trobarà en el nostre lloc web.